Blog Image

things forever speaking

A Warrior God

Bibelrefleksjoner Posted on 02 Nov, 2009 06:45

In the Song of the Israelites, after they have passed the Red Sea, it says that “The Lord is a Warrior”.

Wolfhart Pannenberg, a famous German theologian, says: It is only gradually that the God of Abraham, Isaac and Jacob becomes the One God of all the world.

This text belongs to the starting point. There are images of the Lord as a warrior God in the Hebrew Bible. Some historians of the Hebrew Bible have said that Yahweh originally was a God of War, and later developed into the God we know from Christianity and later Judaism.

I think the OT reads more easily this way than by trying to harmonise very different texts and images of God. A concept of gradual, historical revelation also makes it much easier to deal with difficult texts, which are theologically or ethically problematic.

My primary need is not a God of war. I wish for other ways of solving conflicts. In Congo, maybe, or in Sudan, people might need a champion or protector, but also in these places, peace is the real need.

People with a high view of every biblical text’s relevance might find it more problematic reading these texts than I. Being a historically conscious reader of the Bible has its advantages.Security

Bibelrefleksjoner Posted on 12 Oct, 2009 08:14

We told you in Egypt, ‘let us alone; we will stay and serve the Egyptians.’ (Ex 14:12, NCV)

It just was not so that the Israelites backed Moses up completely, when he came out of the desert to lead them out of Egypt.

And when Pharaoh came chasing after them with his army, they told him: ‘We never wanted to leave. Serving was ok. It was safe. We should have gone on as we did.’

In many situations, we stick with what’s safe and familiar, though something better might be available.

It is sensible to consider and weigh the risk of change, but sometimes our fear of what’s new keeps us from taking necessary action. Moses had to struggle with conservatism and an instinct to chose security. It took courage to leave Egypt.

Challenging oppression takes courage. Many dictatorships, anti-worker-friendly systems have an ally in our slowness to change. Risktaking should be well-considered and calculated, but a critical eye towards our leaning towards comfort might serve us well in the long run.Arbeidskamp i Exodus

Bibelrefleksjoner Posted on 08 Sep, 2009 07:20

Jeg er opptatt av arbeidsvilkår og arbeidsforhold.

Ikke minst fordi jeg har opplevd å ha det overtravelt over flere år som prest.

Det er en interessant innfallsvinkel til å lese Exodus, fortellingen om Israelittenes utgang fra Egypt, der problemet, det som Gud skal frelse folket fra er: “the hard work the Egyptians force you to do” (2. Mos 6,7).

Farao opptrer som sleip og urettferdig arbeidsgiver: Grunnen til at folket ber om fri er at de er: Late. Når de klager over arbeidsforhold og overbelastning svarer han med straff – å øke arbeidsbyrden, men kreve samme resultater.

Ledelse handler ikke bare om å stille krav og pålegge, men også om å legge til rette for gode arbeidsprosesser, godt arbeidsmiljø og bevissthet om arbeidets grenser.Rester av gammel tro

Bibelrefleksjoner Posted on 03 Sep, 2009 07:21

En eksotisk historie fra 2. Mosebok:

Moses er på vei til Egypt.

På veien stopper han på et hvilested. Så står det “Gud møtte ham der og prøvde å drepe ham”.

Interessant teologi. Det virker som: 1) Gud opptrer i konkret skikkelse. 2) Gud er noe annerledes enn vi er vant til å tenke at han er. Ellers i forkynnelse, trosbekjennelse, salmesang og prekener er ikke Gud en skikkelse som dukker opp på hoteller og campingplasser, i konkret form, for å ta livet av folk.

Kona til Moses redder ham. Hun tar en flintkniv (!) og omskjærer sønnen deres. Så følger hun et rituale som ellers ikke skildres i Bibelen, så langt jeg vet. Først tar hun guttens forhud og berører Moses’ føtter med den. Så erklærer hun at Moses er hennes blodbrudgom.

Dermed lar Gud Moses være i fred.

Dette er nok en gammel tekst. Men – igjen og igjen – hvordan man skulle integrere denne teksten i en nåtidig teologi, ut fra et biblisistisk bibelsyn, er en utfordring jeg gjerne skulle se noen forsøke på.

Resultatet ville kanskje bli like eksotisk og annerledes som teksten?Sekularisering

Bibelrefleksjoner Posted on 20 Aug, 2009 07:00

“Who made a persons’s mouth? And who makes someone deaf or not able to speak? Or who gives a person sight or blindness? It is I, the LORD.” (2. Mos 4,11)

Moses sier at han snakker for seint og ikke finner ordene. Derfor mener han Gud bør finne noen andre til å dra til farao.

Gud vil ikke det. Han svarer som sitert: Jeg skapte munnen, jeg gjør folk døve, med synsevne eller blinde.

Det er et gjennomgående trekk ved bibelske tekster, særlig i Det gamle testamente, at Gud ses som årsak til det som skjer, til lykke og ulykke, helse eller sykdom, seier eller nederlag, rikdom eller fattigdom. Bare les og se!

Vår tid tenker annerledes om årsaker. Rikdom skyldes flaks, hardt arbeid, arv eller dyktighet. Sykdom skyldes mikroorganismer, kosthold eller røyking og alkohol. Når noe skjer, slik vi tolker livene våre, er det ikke først og fremst Gud som vi regner som direkte årsak. Når vi blir syke går vi til legen, ikke til presten. Når vi vil bli friske, kan det hende vi ber, men kanskje vi først prøver med medisiner.

Den strategien har vist seg svært vellykket i både å oppnå våre mål og i å forklare virkeligheten, hvordan og til dels hvorfor ting skjer. Det utelukker ikke at Gud fortsatt kan virke gjennom verden, men det er mye sjeldnere og mye vanskeligere for oss å tolke det som skjer som uttrykk for Guds vilje.

Så vitenskapelig, moderne tenkning virker både presis og praktisk, selv om mye fortsatt er uten forklaring eller utenfor vårt herredømme.

Det er et interessant teologisk problem å nøste opp i hva det betyr at vi tenker så annerledes om årsaker og om livstolkning. Sekulariseringen strekker seg langt inn i teologien – og ikke bare på galt. Men hvordan skal vi forholde oss til det? Hva blir vår teologi om hvordan Gud handler med oss og med verden, og hva bygger den på? Noen svar?De 144000

Bibelrefleksjoner Posted on 04 Aug, 2009 06:57

Noen sekter har hevdet at det bare er 144000 som blir frelst. Jehovas vitner har påstått det.

Åpenbaringen 14 skildrer de 144000 slik: “Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor han så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en førstegrøde for Gud og Lammet. I deres munn ble ikke funnet løgn, de er uten feil”.

De 144000 er altså i teksten en elite blant de utvalgte, ikke alle.

Ellers har 144000 som 12x12x1000 jo ofte blitt tolket som et fullkomment tall, som et symbol på at alle som skulle være der er der.

Både det, “førstegrøde” og tanken om at en blir uren ved noen typer kontakt med kvinner viser at teksten kommer fra et jødisk miljø og er mer gammeltestamentlig og radikal enn andre deler av Det nye testamente, selv om det også har slike trekk.

Nok en gang er jeg litt glad for å mane til varsomhet i direkte bruk av Johannes’ åpenbaring i dag.Er Johannes Åpenbaring mulig å bruke?

Bibelrefleksjoner Posted on 29 Jul, 2009 07:28

Johannes Åpenbaring er full av sterke bilder.

Dyr, drager, scener fra himmelen.

Det kan neppe leses som noe annet enn allegori. Men allegori, at noe i en tekst står for noe annet i virkeligheten, trenger gode broer. Vi må finne hint i teksten om hva symbolene står for i virkeligheten – og for å skjønne forfatteren må vi dele en rimelig felles virkelighet.

Når jeg nå har lest noen av midtkapitlene i Åpenbaringen, uten å skjønne så mye, så spør jeg meg hvorfor. Og det er noe av dette jeg synes mangler. Ting som kan hjelpe meg å tolke symbolene og en virkelighet jeg deler med forfatteren.

Derfor blir jeg aldri helt sikker på hva han mener.

Det gjør meg også skeptisk til selve teksten. I utgangspunket har jeg stor åpenhet og respekt for bibelske tekster, men som jeg har sagt tidligere, så var det alt i oldkirken strid om hvor bibelsk Johannes Åpenbaring egentlig var.

Jeg er fortsatt skeptisk, både fordi språk og innhold er så annerledes enn de andre Johannesskriftene, slik at det spørs om åpenbaringen er så apostolisk som de som fastla kanon tenkte. Teologien er også mer brutal og mer gammeltestamentlig enn Det nye testamente ellers, her er det fortsatt snakk om at Guds vilje kommer til uttrykk gjennom krig, pest og jordskjelv, og Israel spiller en rolle det sjelden ellers gjør i Det nye testamente.

Selvsagt kunne dette utfylt resten av tekstene, jeg synes det skjærer mer enn det utfyller.

Det er fortsatt verdifull og interessant lesning, deler av Åpenbaringen er jo perler, men i møte med denne boka er jeg nok en gang glad for å være teolog med et differensiert bibelsyn, som kan ta tekster for det de faktisk er, ikke hva de burde vært i følge et teoretisk skjema.Arbeidsbelastning

Bibelrefleksjoner Posted on 25 Jun, 2009 07:30

So the Egyptians made life hard for the Israelites. They put slave masters over them (…) and demanded even more of them. They made their lives bitter. They forced the Israelites to work hard to make bricks and mortar and to do all kinds of work in the fields. The Egyptians were not merciful to them in all their painful work.”

Noen som har vært der?

En ting er at arbeidsledelse skal være strategisk og kompetent. Men den må også være barmhjertig og balansert.

Det er lett å glemme – og plassere seg selv blant faraoer og slavedrivere, ikke slik som Gud vil lede.« PreviousNext »