Blog Image

things forever speaking

Tusen og en natt

Bøker Posted on 18 May, 2009 06:47

Jeg har kjøpt en bok som heter “1001 bøker du bør lese før du dør”.

Første anbefaling er 1001 natt. Den har jeg begynt på.

1001 natt er en eventyrsamling, med mange eventyr. Mange av dem er over 1000 år gamle, kulturelt er de plassert i det muslimske Midt-Østen, med noen røtter tilbake til India.

Derfor gir de interessant kulturell innsikt. Siden eventyrene er så gamle, må det selvsagt tas med en klype salt hvor mye de har å si om kulturen i Midt-Østen i dag, men det er interessant likevel.

For eksempel, så tror figurene i eventyrene sterkt på skjebnen, eller på at det som skjer er villet av Gud.

Jeg har tenkt at skjebnetro må være trykkende, at å vite at det som skjer alt er bestemt må legge en viss demper på gleden over å leve, velge, ikke kjenne framtiden, men forsøke å forme den.

I disse eventyrene ser jeg at skjebnetroen har en annen side. Den fungerer som en garantist for at det er en god vilje bak selv vonde ting som skjer, og at det som skjer er rettferdig. Det kan komme noe godt ut av livets ulykker, og når de skjer, kan de både nå og da være velfortjente.

Inkludert i dette er også en kvote for at Gud er suveren og gjør som han vil, og det må mennesket bare rette seg etter.

Observasjon nummer to: Tusen og en natt er ikke pietistisk.

Samfunnet er strengt kjønnsdelt, med klart definerte roller for menn og kvinner. Gifte kvinner har i liten grad sosial omgang med andre menn en sin mann, ugifte kvinner er mer selvstendige.

Men bak sløret er det både sterke viljer, god forstand og mye skjønnhet – som tydelig verdsettes. Det er ingen skepsis til verken kvinner eller menns blikk for hverandre, og man er mer ubeskjemmet begeistret for kjærlighetens kroppslige sider enn europeisk, pietistisk kultur ble, uten at det blir provoserende.

I den grad tusen og en natt fortsatt leses i Midt-Østen, kan altså vestlige fordommer til dels både bekreftes og måtte justeres. Eventyrene er ikke bare fornøyelige og fantasifulle, de er til dels interessante også, og verdt å ta en kikk på før man dør, selv om seks bind med dem kanskje kan bli litt mye.Atle Roness: Våg å være deg selv

Bøker Posted on 11 Jul, 2007 20:10

Atle Roness er psykiater. På slutten av 80-tallet samlet han noen små artikler i en en liten bok som heter “Våg å være deg selv”.

Boka inneholder eksempler fra mennesker Roness har møtt og refleksjoner og tips basert på disse.

Av positive ting fra boka sitter jeg igjen med:
1) Viktigheten av å være styrt innenfra, av sine egne ønsker og verdier.
2) Det fine og sanne med at det faktisk er slik at alle på et eller annet nivå er usikre og trenger bekreftelse og støtte.
3) at å gi barn en god barndom, der de blir sett og elsket betingelsesløst, som de er, er det som senere gir grunnlag for god selvfølelse. Det kan ikke sies for ofte.

Det jeg kunne ønsket meg annerledes med boka (men som kanskje ikke var det Roness tenkte:) Litt mer utfordrende stoff for tanken & litt mer på dybden. Hvordan bygges selvfølelsen opp, hva hjelper egentlig på dårlig selvfølelse, finnes det alternative teorier om dette, hva ligger bak, etc. Det hadde blitt en helt annen bok, men også en bok som ville vært interessant på et helt annet nivå.

Og så er det alltid viktig å ikke sette for skarpe skille mellom de sunne og de friske. Noen ganger kunne Roness skrevet mer om “Vi som mennesker er slik at når” enn “De som sliter er slik at…” Han hadde sikkert blitt lei seg for å bli oppfattet slik, men noen ganger syntes jeg alle med tunge problemer kanskje ble litt skilt ut og satt i et rom isolert fra den normale verden. Hent dem ut til fellesskapet fra starten av!